Die toename in insetkoste en die vraag na gehalte produkte noodsaak die groenteboer van vandag om ten alle tye optimale produksie na te streef en die skaars hulpbronne so goed as moontlik te bestuur.  In hierdie artikel bespreek Sakata, ‘n leier op die gebied van koolgewasse in Suid-Afrika, twee van die belangrikste faktore om optimale produksie te bereik, naamlik die bemesting en besproeiing van hierdie gewasgroep.

Besproeiingswater word al hoe skaarser en die regulering daarvan gaan steeds strenger toegepas word.  Ons sal moet leer om ons beskikbare besproeiingswater so doeltreffend as moontlik te gebruik.  Een van die mees doeltreffende en ekonomiese metodes om hierdie doel te bereik is deur gebruik te maak van drupbemesting.  Die persepsie bestaan dat wateroplosbare bemestingstowwe duurder is en vir hierdie rede word daar soms weggeskram van hierdie praktyk.  In werklikheid is hierdie metode baie meer effektief deurdat die voedingstowwe direk by die wortelsone toegedien word en dus onmiddellik vir die plant beskikbaar is.

Dit het ook vandag nodig geword om die verskillende variëteite te bemes volgens hulle spesifieke behoeftes.  Daar is byvoorbeeld geen sin daarin om steeds stikstof toe te dien as die plant dit nie meer kan opneem nie.  Hierdie benadering lei telkens tot besparings op bemesting en ‘n verlaging in produksiekoste.  Nieteenstaande sulke verlagings, kan die gehalte en opbrengs steeds verbeter word.

Dit is belangrik om beide grond- en besproeiingswater te laat ontleed.  Deur die analises gereeld uit te voer, kan akkurate bemestingsprogramme opgestel word wat weereens telkens groot besparings in die hand werk.  Wateranalises is nodig om die mineralesoute wat in water voorkom te bepaal.  Hierdie soute bepaal die beskikbaarheid van voedingstowwe aan die gewasse en moet in aanmerking geneem word in die samestelling van ‘n bemestingsprogram.

Drupbemesting is baie eenvoudiger as wat soms geglo word.  Daar is ‘n hele aantal bekostigbare, eenvoudige stelsels beskikbaar wat maklik is om in stand te hou en goeie waarde vir geld bied.  Dit is ‘n voorvereiste om slegs wateroplosbare bemestingstowwe in hierdie stelsels te gebruik, aange-sien produkte wat moeilik oplosbaar of onoplosbaar is, die druppers  kan beskadig en verstop. 

Afhangende van die boer se bestuurstelsel en behoeftes, kan hy kies tussen voorafvermengde mengsels wat reeds die makro- en mikro-voe-dingstowwe in een sak bevat, of hy kan sy eie kombinasie van mikro- en makro elemente saamstel.  Hierdie “saamgestelde mengsels volgens behoefte” is meer bestuursintensief maar kan baie koste-effektief wees.  In hierdie geval word tot ses of meer verskillende elemente vereis om aan die voedingsbehoeftes van die gewas te voldoen en word dit gelyktydig toegedien.

Vir koolgewasse word daar normaalweg tussen 10 en 20 % van die bemestingsbehoefte vooraf in die grond ingewerk.  Na plant word daar aanvanklik klein hoeveelhede bemesting deur die drup toegedien en dan geleidelik verhoog in ooreenstemming met die fisiologiese groeibehoeftes van die plant.  Nadat die volwasse stadium bereik is neem die behoeftes geleidelik af tot met oes.

Dit is verder belangrik om die regte variëteit te plant op die regte tyd om optimale opbrengs te verkry.  Vandag se baster variëteite beskik oor goeie siekteweerstand wat nodig is vir die produsent om ‘n goeie oes te verkry en om chemiese bespuiting te verminder.  Sakata se koolvariëteite bied presies wat die produsent verlang – goeie kwaliteit groot kole met uitstekende siektebestandheid.

Optima beskik oor weerstand teen Swartvrot en is dus hoofsaaklik geskik vir areas waar die Swartvrot druk baie hoog is.  Met die huidige wisselvallige klimaatsomstandighede, bied dit vir die produsent addisionale versekering van goeie kwaliteit koppe.  Optima is ‘n sterk groeier en neem ongeveer 80 tot 100 dae om bekwaamheid te bereik nadat dit verplant is.  Die groot raam bes-kerm die koppe baie goed teen sonbrand asook windskade.  Koppe is semi-rond tot rond met ‘n kopgrootte tussen 3 en 5 kg.

Superslam* is Sakata se nuutste kool variëteit en is soortgelyk aan die bekende Grandslam van ouds.  Superslam* kan gesaai word vanaf laatsomer tot vroeg in die herfs en is baie aanpasbaar tot die verskeie areas in Suid-Afrika se klimaatsomstandighede.  Die saailinge is baie groeikragtig met goeie eenvormigheid.  Superslam* produseer ronde koppe met ‘n groot raam en goeie gewig (3 tot 5 kg) met goeie houvermoë op die land.

Vir meer inligting oor koolverbouing of Sakata se koolvariëteite skakel gerus Leon Labuschagne by 083 585 1181 of besoek Sakata se webwerf by www.sakata.co.za

*Eksperimenteel: Hierdie variëteit is steeds eksperimenteel, maar registrasie is reeds ingedien vir Suid-Afrikaanse kultivar lysting.

AFWYSENDE KLOUSULE: Hierdie inligting is op ons waarnemings en/of inligting vanaf ander bronne gebaseer.  Aangesien gewasprestasie van die interaksie tussen die genetiese potensiaal van die saad, die fisiologiese eienskappe daarvan en die omgewing, bestuurspraktyke ingesluit, afhang, gee ons geen  waarborg uitdruklik of deur implikasie, vir die prestasie van gewasse  relatief tot die inligting gegee, nog aanvaar ons enige aanspreeklikheid vir enige verlies, direk of as gevolg daarvan, wat tewyte aan enige oorsaak ookal mag ontstaan.  Lees eers asseblief Sakata Seed Southern Africa (Pty) Ltd se verkoopsvoorwaardes voordat saad bestel word.

 
 

0 Comments

To leave a comment you need to login / register first