Groep 91 Uitvoer, ‘n produsent en uitvoerder van die beste gehalte suurlemoene, druiwe, Valencia lemoene en macadamia neute, was die afgelope paar jaar betrokke by ‘n mentorskap program wat veral fokus op die ondersteuning van skoolhoofde in die plaaslike gemeenskap, waaruit meeste van die maatskappy se werknemers afkomstig van is.

“Vanweë ons betrokkenheid by hierdie plaaslike skole, is die Mahwahwa High School op Nkambako een van die min landelike skole wat nou landbou as ‘n vak aanbied. Die realiteit is dat dié kinders hulle praktiese gedeelte van die modules moet voltooi”, het Henk van Rooyen, Groep 91 Uitvoer se direkteur van produksie, gesê.

Groep 91 Uitvoer help om hierdie leerlinge te fasiliteer en so ook plaasbesoeke vir hulle te reël. Groep 91 Uitvoer het vroeër vanjaar reeds by Beerseun Boerdery besoek afgelê waar daar hoofsaaklik op kontant gewasse gefokus was.

Vir die tweede praktiese gedeelte van leerlinge onderrig het Groep 91 Uitvoer hulle op Dinsdag 15 Oktober na R10 Brahmans van Llewellyn en Corrie Labuschagne geneem.

Groep 91 Uitvoer bied hierdie program aan gesamentlik en te ondersteuning met Partners for Possibility en die Kaross Foundation.

Partners for Possibility is ‘n kreatiewe oplossing tot Suid-Afrika se onderrig krises. Die Partners for Possibilty is ‘n gesamentlike aksie en vennootskap tussen skoolhoofde en besigheidsleiers om sosiale samehang deur middel van vennootskappe skoolhoofde te bemagtig om leiers vir verandering in hul skole en gemeenskappe te word.

Die Partners for Possibility program fasiliteer kruis sektorale wedersydse vennootskappe tussen ondernemings, regering en die sosiale sektor.

Om die lang termyn doelwit van beide Groep 91 Uitvoer en Kaross te vervul, is die Kaross Foundation gestig. Die hoofdoelwit van hierdie stigting is om projekte te identifiseer, te befonds en toe te pas wat sal lei tot ‘n volhoubare verbetering in lewenskwaliteit vir beide Kaross en Groep 91 Uitvoer se werknemers asook hul gemeenskappe.

 
 

0 Comments

To leave a comment you need to login / register first