Larries sê nee vir boelies!

06 August 2018  Read: 317

 

Nasionale Kinderbeskermingsweek se tema hierdie jaar was “Let Us All Protect Children to Move South Africa Forward.”

Laerskool Tzaneen ondersteun hierdie veldtog deur te fokus om hul skool ‘n boelievry-zone te maak, waar leerders veilig voel. Gedurende die week van 23 – 27 Julie is verskeie aktiwiteite aangebied om leerders meer bewus te maak van boelies en aan hul strukture daar te stel om die probleem effektief te hanteer. Leerders is onder andere ook bewus gemaak van die gevolge van boeliegedrag.

Bewusmakingsaktiwiteite is behandel met Gr1-3 leerders, waar hul geleer het hoe om ‘n “buddy” te wees eerder as ‘n boelie.  Gr 4-7 se bewusmakings-aktiwiteite het meer gefokus op kuberboelies. Hul het ook die geleentheid gekry om ‘n kontrak te teken om hul toegewydheid te toon.

Erich Posthumus en lede van die Goeie Nuus Fabriek het Laerskool Tzaneen besoek op Donderdag, 26 Julie.  Hulle is tans besig met ‘n landswye boeliebestand veldtog om kinders weerbaar te maak teen die woorde en aanslae van boelies. Die veldtog is reeds in ses provinsies aangebied en het tot dusver meer as 20 000 leerders landswyd bemagtig om boeliebestand te wees.

Provinsies wat in 2017 bereik is sluit in Gauteng, Mpumalanga, Vrystaat, Kwa-Zulu Natal, Limpopo en die Wes-Kaap. Laerskole soos Lynnwood Laerskool, Curro Hazeldean, Laeveld Laerskool, Laerskool Pie-tersburg-Oos en Knysna Laerskool het tot ‘n groot mate baat gevind by hul aanbieding en kon ‘n merkbare verskil in die gedrag van hul leerders optel.

Die aanbieder, Erich Posthumus, het meer as 20 jaar ervaring in motiveringspraatjies lewer by laerskole, leierskapsontwikkeling en die skryf van jeugliteratuur en familie-gerigte waardesisteme. Die GNF groep maak van kindervriendelike metodes gebruik om lewensveranderende ervarings te fasiliteer. Videosnitte, aksieliedjies, kreatiewe aanbiedings en “hip-hop” danse word alles ingespan om die boodskap effektief oor te dra.

Die veldtog het die afgelope jaar baie goeie media blootstelling gekry in die Rekord Koerant , Polokwane News en verskeie skoolkoerante sowel as ‘n spitstyd onderhoud op Radio Kansel.
Die hoogtepunt waarmee die Kinderbeskermingsweek by Laerskool Tzaneen egter afgesluit het, was beslis die Goeie Nuus Fabriek se “GLOW”-aand.

 

 
 
 
 

0 Comments

To leave a comment you need to login / register first